Директор за връзка с инвеститорите

Индустриален квартал, п.к. 114
Лавена АД
Шумен 9700
Телефон (054) 850 144
Факс (02) 850 119
Имейл tania.petrova@lavena.bg

Документи ИОСА, насрочено за 18.11.2021г.

Документи РОСА, насрочено за 15.06.2021г.