Директор за връзка с инвеститорите

Индустриален квартал, п.к. 114
Лавена АД
Шумен 9700
Телефон (054) 850 144
Факс (02) 850 119
Имейл tania.petrova@lavena.bg

Документи ИОСА от 30.10.2017 г.

Документи ИОСА от 20.07.2017 г.

Документи РОСА от 12.06.2017 г.