Директор за връзка с инвеститорите

Индустриален квартал, п.к. 114
Лавена АД
Шумен 9700
Телефон (054) 850 144
Факс (02) 850 119
Имейл tania.petrova@lavena.bg

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ 30.06.2020

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

ДОКУМЕНТИ РОСА OT 03.06.2019г.

Документи РОСА от 28.06.2018 г.

Документи ИОСА от 30.10.2017 г.

Документи ИОСА от 20.07.2017 г.

Документи РОСА от 12.06.2017 г.

Документи РОСА от 21.06.2016 г.

Документи РОСА от 23.06.2015 г.

Документи РОСА от 19.06.2014 г.