Директор за връзка с инвеститорите

Индустриален квартал, п.к. 114
Лавена АД
Шумен 9700
Телефон (054) 850 144
Факс (02) 850 119
Имейл tania.petrova@lavena.bg

Документи РОСА, насрочено за 14.06.2022г.

Документи ИОСА, насрочено за 18.11.2021г.

Документи РОСА, насрочено за 15.06.2021г.

Документи РОСА от 30.06.2020 г.

Документи РОСА от 03.06.2019г.

Документи РОСА от 28.06.2018 г.

Документи ИОСА от 30.10.2017 г.

Документи ИОСА от 20.07.2017 г.

Документи РОСА от 12.06.2017 г.

Документи РОСА от 21.06.2016 г.