ЛАВЕНА АД, документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител, с
предмет:Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване по
обособени позиции както следва:
„Обoсобена позиция 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на
Инсталация за изготвяне и отстояване на шампоани и пенещи продукти- 1 брой.

Обособена позиция 2: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на
Тубопълначен автомат за пълнене и затваряне на козметични кремове в
ламинатни и кополимерни туби- 1 брой.

Обособена позиция 3: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на
Вертикална машина за опаковане в кутии- 1 брой.

Обособена позиция 4: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на
Инсталация за производство на течни хранителни добавки-500л- 1 брой.

Обособена позиция 5: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Линия за
разфасовка, етикетиране и маркиране на течни хранителни добавки – 1 брой.

Обособена позиция 6: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Система
за разтегляне на рецептури за изготвяне на козметични изделия- 1 брой.

Обособена позиция 7: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Система
за контрол на тегло на козметични продукти- 1 брой.

Обособена позиция 8: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на
Лабораторен хомогенизатор-5л- 1 брой.

Обособена позиция 9: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на
Рефрактометър- 1 брой.

Обособена позиция 10: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на
Денситометър- 1 брой.

Обособена позиция 11: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на
Лабораторна центрофуга- 1 брой.

Обособена позиция 12: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на
Електрическа платформа 2,168 m- 1 брой.

Обособена позиция 13: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на
Електрическа платформа 3,35 m- 1 брой.

Обособена позиция 14: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на
Електрически стакер- 2 броя.

Обособена позиция 15: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на
Електрическа транспалетна количка- 1 брой.

Обособена позиция 16: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Ръчна
транспалетна количка- 3 броя. ”