Директор за връзка с инвеститорите

Индустриален квартал, п.к. 114
Лавена АД
Шумен 9700
Телефон (054) 850 144
Факс (02) 850 119
Имейл tania.petrova@lavena.bg

Консолидиран финансов отчет към 30.06.2021 г.

Индивидуален финансов отчет към 30.06.2021 г.

Консолидиран финансов отчет към 31.03.2021 г.

Индивидуален финансов отчет към 31.03.2021 г.