Директор за връзка с инвеститорите

Индустриален квартал, п.к. 114
Лавена АД
Шумен 9700
Телефон (054) 850 144
Факс (02) 850 119
Имейл tania.petrova@lavena.bg

Годишен консолидиран финансов отчет за 2012 г.

Годишен индивидуален финансов отчет за 2012 г.

Консолидиран финансов отчет към 31.12.2012 г.

Индивидуален финансов отчет към 31.12.2012 г.

Консолидиран финансов отчет към 30.09.2012 г.

Индивидуален финансов отчет към 30.09.2012 г.

Консолидиран финансов отчет към 30.06.2012 г.

Индивидуален финансов отчет към 30.06.2012 г.

Консолидиран финансов отчет към 31.03.2012 г.

Индивидуален финансов отчет към 31.03.2012 г.