На основание чл. 154, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 36, ал. 1 от Наредба № 13, Ви УВЕДОМЯВАМЕ, че е публикувано търгово предложение от „Балтимор“ ООД съвместно с „А Старт 2000“ ЕООД на основание чл. 149, ал.6, във връзка с чл. 149, ал.1, т.1 и чл. 148ж от ЗППЦК, към акционерите на „Лавена“ АД. Предоставяме Ви текста на търговото предложение и становището на Съвета на директорите на „Лавена“ АД по него. Търговото предложение е публикувано във в-к „Дума“ на 07.04.2014 г. и в-к „Капитал Дейли“ на 07.04.2014 г., както и на интернет страницата на инвестиционния посредник, обслужващ предлагането ИП „БенчМарк Финанс“ АД – www.benchmark.bg. Търговото предложение и становището на Съвета на директорите по него могат да се видят тук: