Нова фотоволтаична централа (ФЕЦ) ще осигурява електрическа енергия от възобновяеми източници за производствените процеси на „Лавена“ АД.

ФЕЦ „Лавена“ заработи с пикова мощност около 380 kWp. Състои се от 1 124 броя поликристални модула, заемащи близо 2 250 кв. м. от покрива на производствената сграда и 5 броя трифазни инвертори по 60 kW всеки.

Проектът е изпълнен от ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги. За да отговорят на условието за ефективно усвояване на покривното пространство и максимален енергиен добив на единица площ, експертите на енергийния доставчик заложиха на специална алуминиева конструкция за монтаж върху равен покрив.
Паркът разполага и със система за наблюдение, контрол и събиране на данни за произведената и консумираната енергия, както и на тази, отдадена като излишък в мрежата.

„Лавена със сигурност няма да спре дотук“, подчертава изпълнителният директор на „Лавена“ АД Константин Шаламанов.

„Решени сме да оставим своя отпечатък и в сферата на енергийната ефективност. Инвестирахме във ФЕЦ, за да управляваме разхода си на енергия по-разумно, но и по-екологично. Намалявайки зависимостта си от онези източници на енергия, които излъчват най-много въглеродни емисии в атмосферата, се надяваме, че допринасяме за подобряването на качеството на живота“.

Новата фотоволтаична централа е естествена стъпка от комплексното развитие на компанията като водещ производител на качествени и ефективни козметични продукти, което включва непрекъснато усъвършенстване на производствените процеси, с грижа за околната среда чрез намаляване на екологичния им отпечатък.