Юни 2017г.

1,173 продукта Бочко бяха дарени на Сдружение Спортен клуб „Кристал“, гр. Варна и на община Благоевград в полза на Проект „Услуги за ранно детско развитие в Община Благоевград”.

Колаж (юни)

Май 2017г.

3160 продукта Бочко и 5284 различни продукти на Лавена под марките My Rose, Maternea, Footprim, Tetradent, Моята природа и Работливи ръце бяха дарени на Областния съвет на Българския Червен Кръст, гр. Шумен и на Фондация „ЗА НАШИТЕ ДЕЦА“, гр. София.

Фондация за нашите деца (май)

Април 2017г.

2,542 продукта Бочко бяха дарени на дневен център за деца с увреждания – седмична грижа “КАЛИНКА“, с. Васил Друмев, общ. Шумен и детска градина „Зарайск“, с. Зараево, община Попово, област Търговище.
12,602 различни продукти на Лавена бяха изпратени до НАЦИОНАЛЕН ФОНД „СВЕТИ НИКОЛА”, гр. София, бул. ”Александър Стамболийски” № 227; Фондация „Деца с проблеми в развитието“, р-н Витоша, област София, община София; Център за социална рехабилитация и интеграция за хора с увреждания, представляван от Община Шумен, гр. Шумен, бул. ”Славянски” № 17.

St. Nikola - kolaj