Директор за връзка с инвеститорите

Индустриален квартал, п.к. 114
Лавена АД
Шумен 9700
Телефон (054) 850 144
Факс (02) 850 119
Имейл tania.petrova@lavena.bg

ДОКУМЕНТИ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ЛАВЕНА“АД ПРОВЕДЕНО НА 30.10.2017Г.

Съветът на директорите взе решение за свикване на извънредовно Общо събрание на акционерите

„Лавена“ АД, гр. Шумен, уведомява своите акционери за провеждане на извънредно Общо събрание на акционерите на 30.10.2017 г.

Протокол от Извънредно Общо Събрание на акционерите на “Лавена”АД, проведено на 20.07.2017г.

Съветът на директорите взе решение за свикване на извънредовно Общо събрание на акционерите

„Лавена“ АД, гр. Шумен, уведомява своите акционери за провеждане на извънредно Общо събрание на акционерите на 20.07.2017 г.

Протокол от Редовно Общо Събрание на акционерите на “Лавена”АД,проведено на 12.06.2017г.

Съветът на директорите взе решение за свикване на редовно Общо събрание на акционерите

„Лавена“ АД, гр. Шумен, уведомява своите акционери за провеждане на редовно Общо събрание на акционерите на 12.06.2017 г.