Директор за връзка с инвеститорите

Индустриален квартал, п.к. 114
Лавена АД
Шумен 9700
Телефон (054) 850 144
Факс (02) 850 119
Имейл tania.petrova@lavena.bg

Годишен консолидиран финансов отчет за 2015г.

Годишен неконсолидиран финансов отчет за 2015г.

Предварителен междинен консолидиран отчет за четвърто тримесечие на 2015г.

Неконсолидиран предварителен отчет за четвърто тримесечие на 2015г.

Междинен консолидиран финансов отчет към 30 септември 2015 г.

Неконсолидиран отчет за трето тримесечие на 2015г.

Междинен консолидиран финансов отчет към 30 юни 2015г.

Неконсолидиран отчет за първо шестмесечие на 2015 г.

Междинен консолидиран финансов отчет към 31 март 2015г.

Неконсолидиран отчет за първо тримесечие на 2015 г.