Директор за връзка с инвеститорите

Индустриален квартал, п.к. 114
Лавена АД
Шумен 9700
Телефон (054) 850 144
Факс (02) 850 119
Имейл tania.petrova@lavena.bg

Годишен консолидиран финансов отчет за 2014г.

Годишен неконсолидиран финансов отчет за 2014 г.

Годишен предварителен консолидиран отчет за 2014 г.

Годишен предварителен неконсолидиран отчет за 2014 г.

Междинен консолидиран финансов отчет към 30 септември 2014г.

Неконсолидиран отчет за трето тримесечие на 2014г.

Междинен консолидиран финансов отчет към 30 юни 2014г.

Междинен неконсолидиран финансов отчет към 30 юни 2014г.

Междинен консолидиран финансов отчет към 31 март 2014г.

Междинен неконсолидиран финансов отчет към 31 март 2014г.