Директор за връзка с инвеститорите

Индустриален квартал, п.к. 114
Лавена АД
Шумен 9700
Телефон (054) 850 144
Факс (02) 850 119
Имейл tania.petrova@lavena.bg

Годишни консолидирани отчети за 2013г.

Годишни неконсолидирани отчети за 2013г.

Консолидиран отчет за четвърто тримесечие на 2013г

Неконсолидиран отчет за четвърто тримесечие на 2013г

Консолидиран отчет за трето тримесечие на 2013г

Неконсолидиран отчет за трето тримесечие на 2013г

Консолидиран отчет за второ тримесечие на 2013г

Неконсолидиран отчет за второ тримесечие на 2013г

Консолидиран отчет за първо тримесечие на 2013г

Неконсолидиран отчет за първо тримесечие на 2013г