Директор за връзка с инвеститорите

Индустриален квартал, п.к. 114
Лавена АД
Шумен 9700
Телефон (054) 850 144
Факс (02) 850 119
Имейл tania.petrova@lavena.bg

Годишен консолидиран финансов отчет за 2017г.

Неконсолидиран отчет за първо тримесечие на 2018г.

Годишен индивидуален финансов отчет за 2017г.

Предварителен консолидиран финансов отчет към 31.12.2017г.

Неконсолидиран отчет за четвърто тримесечие на 2017г.

Междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2017г.

Неконсолидиран отчет за трето тримесечие на 2017г.

Междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2017г.

Неконсолидиран отчет за първо шестмесечие на 2017г.

Междинен консолидиран финансов отчет към 31.03.2017г.